Co to jsou QR kódy a jak je efektivně používat v praxi.

Vzdělávací program je zaměřen na základy informačních a komunikačních technologií - základní vybavení počítače, možnosti využití běžných periferních zařízení (digitální fotoaparát, scanner, tiskárna, apod.), práce se základním programovým vybavením počítače, efektivní práce se soubory a složkami. Účastníci budou seznámeni s nejpoužívanějšími mobilními technologiemi a jejich aplikacemi, prácí s internetem atd.

Praktická část kurzu je také zaměřena na tvorbu dokumentů v textovém procesoru, včetně používání internetových zdrojů informací a orientaci a využitím internetu především pro účely komunikace prostřednictvím počítače či smartphone, pracovního uplatnění a sociálního začlenění.

Účastníci získají základní přehled o teoretických a praktických dovednostech a znalostech, bez kterých nelze počítač, smartphone, tablet apod. dostatečně ovládat. Naučí se základním uživatelským znalostem a dovednostem, včetně schopnosti se dále aktivně samostatně rozvíjet. Seznámí se s možnostmi praktického, efektivní a přínosného využití počítače a internetu. Získají základní znalost HW i SW, který mohou využít při běžné práci s počítačem a internetem. Seznámí se s optimálním využíváním internetu a elektronické pošty v každodenní praxi. Účastníci získají rovněž základní přehled o práci s textovým editorem. Dále se naučí využívat smartphone, tablet a vybrané aplikace.