Tato digitální kompetence souvisí se schopností jedince účastnit se dění ve společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb. Pomocí vhodných digitálních technologií můžeme komunikovat s úřady online, podílet se na veřejných aktivitách a nacházet příležitosti pro seberealizaci. Kromě toho nám tyto technologie usnadňují běžné postupy (např. online registrace, využívání elektronického formuláře apod.).