Při používání digitálních technologií myslíme na své duševní zdraví. Dbáme na pravidla ergonomie, bráníme se nadměrnému užívání digitálních technologií.
Uvědomujeme si rizika a hrozby digitálního prostředí, víme, jak se bránit kyberšikaně.